Fairwaymattor och vintertee

Från den 8 november spelar vi från vintertee (mattor)

Vi har även infört krav på slagmattor vid spel från fairway. Mattor finns att köpa i receptionen. Där finns även några för utlån.

Vi inför dessa krav eftersom banan är väldigt blöt till följd av allt regn som kommit. Dessutom växer gräset väldigt sporadiskt nu.
Ovanstående kommer att gälla under vintern eller tills annat meddelas.

Vi kommer att fortsätta spela på sommargreener tills vidare, men ber er vara extra noggranna med att laga nedslagsmärken.

 

GOLF.SE

Vädret

Väder Höganäs

”Mina Golfsidor”