Banstatus (ordinarie greener)

Banan är öppen med ordinarie greener. Laga nedslagsmärken!

Spel från vintertee och matta skall användas på fairway.

Övningsgreener och Driving Range är öppen.

2020-03-24

Kalle Holmgren