After Work Golf för er mellan 20-60 år

Torsdagen den 2:a juli startar vi After Work Golf.
Samling vid klubbhuset 18:30