Hänt och händer på klubben vecka 31

Hänt och händer
vecka 31

Hänt sedan senast
60+-golfen och söndagsgolfen är i full gång. Det man också kan konstatera är att det har varit många greenfee-gäster. Så många att det vid flera tillfällen varit kö på både 5 och 6 bollar.

Det vi också kan konstatera är att ett antal går och spelar 5 i bollen och en del är 2 på samma bag.
Detta trots att våra trivselregler finns uppsatta vid tee på hål 1.
Jag hoppas att alla vi medlemmar, när vi ser detta påpekar att detta inte är tillåtet.

Vidare kan vi konstatera att många inte läser våra Lokala regler, något som visar sig tydligt vid spel på 5. Boll som hamnar på hål 8:s fairway eller höger därom är Out of Bounds. Trots detta ser man spelare som spelar på boll från hål 5 som hamnat på hål 8:s fairway eller i ruffen höger därom.
Vi kommer att sätta upp en skylt vid hål 5 som förtydligar vad som gäller. Vidare uppmanar vi spelare från hål 5, som skall slå mot kullarna att ha koll på spelare på hål 8 för att undvika att någon träffas av en boll.

Hemsidan
Hemsidan hålls kontinuerligt uppdaterad av Kenneth C. Klubbens Swish-nummer kommer att läggas in på hemsidan.
I detta sammanhang kan konstateras att Kenneth C. sett till att vi fått terminalen i klubbhuset utbytt, så nu skall allt fungera igen.

Ekonomi
Kenneth G. går runt med ett leende på läpparna och konstaterar att vår ekonomi ser bra ut och att vi har många greenfe-gäster, många som köpt greenfee-biljetter och att medlemskåren ökat med ytterligare några nya medlemmar. Intäkterna från Driving Rangen har snart nått vad vi budgeterat.

Banan
Banan är just nu i väldigt bra skick. På personalsidan kommer under Leifs semester och under Alis kommande semester Adam Nihlås att vikariera.
På Driving Rangen fungerar allt som det ska. Kalle har kompletterat med c:a 1000 nya bollar. Vidare har några utslagsmattor vänts. Kalle har fått uppdraget att se över vad som behöver kompletteras till nästa säsong.

Beträffande bollar som hamnar på byggarbetsplatsen för den nya gymnastikhallen, så har vi inte hört att några bollar kommit in dit.

Klubbhusets fönster behöver sannolikt inte bytas utan kommer att slipas och målas under sensommaren och hösten.

Kansliet
Enligt Vivian ”flyter det på som vanligt”.

Övrigt
Ett konstaterande är att det är fortfarande svårt att rekrytera Golfvärdar under helger.

Nu har vi äntligen sorterat upp alla klubbor för vi haft för utlåning. Fr.o.m. nu har vi 3 herrset, 2 damset, 1 vänsterset dam/herr och 2 juniorset samt 2 golfbagar för utlåning. Dessutom har vi ett antal klubbor (6, 7,8, 9 och putters) att låna ut till dem som vill träna på Driving Range och/eller övningsområde.
Alla skall veta, att den som inte har egna klubbor kan låna klubbens klubbor utan kostnad, när kansliet är öppet.

Beträffande bagskåpen, så är alla uthyrda så när som på tre.

Detta var vad som hänt sedan sist och vad som kommer att hända under denna vecka.

Lerberget 2020-07-29
Ola Sandberg