GreenKeeper

Hej

Jag heter Karl Gustav Holmgren, kallas Kalle och ansvarar för golfbanan och dess skötsel. Jag är utbildad Greenkeeper inom golfen och jag utbildar mig ständigt för att bli riktigt kunnig inom alla områden och för att ni därmed skall få en så fin och bra banan att spela och tävla på som det någonsin går.

Under vissa perioder av året tar jag in extra arbetskraft och då särskilt på sommarhalvåret då vi oftast är ut och klipper direkt när det ljusnar. Ej sällan är vi då 3 – 4 banarbetare.

Vi förbättrar också ständigt banan genom att ändra sådant som bankommittén beslutar. Det kan gälla bättre Tee, Greener, dräneringar, bevattningar osv. Jag hoppas ni skall få en riktigt fin upplevelse av spelet på banan Höganäs GK.