Styrelsen

 

Ordförande Ola Sandberg 070-834 34 15
Vice ordförande Kenneth Carlsson 070-594 17 77
Sekreterare Kenneth Gustafsson 070-696 04 56
     
Ledamot Håkan Andersson 070-575 92 15
Ledamot Barbro Bäckman 070-817 71 82
Ledamot Johan Wittström 073-986 86 21
Ledamot Fredrik Ottermo 070-091 64 77
Suppleant Barbro Bergström 070-677 05 05
Suppleant Kjell Nilsson 042-34 31 75
     
     

 

Adjungerade:

Greenkeeper Karl-Gustav Holmgren 073-701 83 38
Golf Club Pro Peter Ohlsson 070-920 75 35
Webmaster Kenneth Carlsson 070-594 17 77
Revisor Kent Karlsson 070-200 07 08
Revisor Rolf Hansson 070- 316 69 91
Revisorsuppleant Margareta Nidesjö 042-34 11 78
Samordn. Hålvärd Leif Wikander 076-189 75 70
     

 

Valberedning:

Sammankallande