Styrelsen

 

Ordförande Ola Sandberg 070-834 34 15
Vice ordförande Agneta Mohlin 070-605 52 72
Sekreterare Kenneth Carlsson 070-594 17 77
Kassör
Ledamot Barbro Bäckman 070-817 71 82
Ledamot Lars Niwong 070-607 74 03
Ledamot Johan Wittström 073-986 86 21
Ledamot
Suppleant Monica Karlsson 073-824 89 77
Suppleant (Adjungerad) Haldór Bjarnasson  076-784 43 74

 

Adjungerade:

Greenkeeper Karl-Gustav Holmgren 073-701 83 38
Golf Club Pro Peter Ohlsson 070-920 75 35
Webmaster Kenneth Carlsson 070-594 17 77
Revisor Hans Andersson 070-253 48 80
Revisor Christer Westlund 070-630 36 24
Revisorsuppleant
Samordn. Hålvärd Leif Wikander 076-189 75 70

 

Valberedning:

Sammankallande Katarina Ljungkvist 042-34 13 91
Åke Ceberg 073-657 26 56
Lars Kihlman 072-244 43 34
Lars Ahlberg 070-537 92 37

SVENSKGOLF.SE

Vädret

Väder Höganäs

”Mina Golfsidor”