Styrelsen

 

Ordförande Ola Sandberg 070-834 34 15
Vice ordförande Kenneth Carlsson 070-594 17 77
Sekreterare Kenneth Gustafsson 070-696 04 56
Ledamot Håkan Andersson
Ledamot Barbro Bäckman 070-817 71 82
Ledamot Johan Wittström 073-986 86 21
Ledamot Fredrik Ottermo
Suppleant Barbro Bergström
Suppleant Kjell Nilsson

 

Adjungerade:

Greenkeeper Karl-Gustav Holmgren 073-701 83 38
Golf Club Pro Peter Ohlsson 070-920 75 35
Webmaster Kenneth Carlsson 070-594 17 77
Revisor Kent Karlsson
Revisor Rolf Hansson
Revisorsuppleant Margareta Nidesjö  042-34 11 78
Samordn. Hålvärd Leif Wikander 076-189 75 70

 

Valberedning:

Sammankallande