Kommittéer

Bankommittén: Kalle Holmgren Ordf. greenkeeper@hoganasgk.se 073-701  83 38
Ola Sandberg 070-834  34 15
Leif Larsson 042-20 75 60
Bertil Söderström 070-824 72 54
 Adjungerad Albert Stjernkvist 070-418 48 32

 

Tävlings- och Monica Carlsson Ordf. tavlingskommitten@hoganasgk.se 076-864 67 67
HCP-kommittén: Bitt Larsson 073-183 63 93
Lars-Olof Werme 073-081 67 63
Haldór Bjarnasson 076-784 43 74
Karl Niwong 070-027 07 03
 Katarina Ljungkvist 042-34 13 91

 

Juniorkommittén: Lars Niwong Ordf. juniorkommitten@hoganasgk.se 070-607   74  03
Johan Wittström 073-986   86 21
Peter Ohlsson 070-920   75 35
Kalle Holmgren 073-701   83 38
Karl Niwong 070-027   07 03

 

Damkommittén: Camilla Johnsson Ordf. damkommitten@hoganasgk.se 073-338  98 50
Stina Blad 070-535  81 46
Barbro Bäckman 070-817  71 82

 

Marknads- Agneta Molin Ordf. marknadskommitte@hoganasgk.se 070-605 52 72
kommitten: Åke Bonnerstig 070-385 55 86
Kenneth Gustafsson 070-849 59 38
Kenneth Carlsson 070-594 17 77
Hans F Nielsen 070-387 00 46
 Ola Sandberg 070-834 34 15
Johan Wittström 073-986 86 21

 

IT-kommittén: Kenneth Carlsson Ordf. ITkommitten@hoganasgk.se 070-594  17 77
Kalle Holmgren 073-701  83 38
Vivian Nilsson 073-801  24 74
Anders Ardemalm

 

Seniorkommittén: Lars-Olof Werme Ordf. seniorkommitten@hoganasgk.se 073-081 67 63
Eva Öfverberg 070-811 71 45
Hans Andersson 070-253 48 80
Bo Augustinsson 070-551 81 00

GOLF.SE

Vädret

Väder Höganäs

”Mina Golfsidor”