Kommittéer

Bankommittén: Kalle Holmgren Ordf. greenkeeper@hoganasgk.se  073-701 83 38
Ola Sandberg  070-834 34 15
Leif Larsson  042-20 75 60
Bertil Söderström  070-824 72 54
 Adjungerad Albert Stjernkvist  070-418 48 32

 

Tävlings- och Monica Carlsson Ordf. tavlingskommitten@hoganasgk.se  073-824 89 77
HCP-kommittén: Bitt Larsson  073-183 63 93
Lars-Olof Werme  073-081 67 63
Haldór Bjarnasson  076-784 43 74
Karl Niwong  070-027 07 03
Katarina Ljungkvist  042-34 13 91

 

Juniorkommittén: Lars Niwong Ordf. juniorkommitten@hoganasgk.se  070-607 74 03
Johan Wittström  073-986 86 21
Peter Hjelm
Halldór Bjarnasson  076-784 43 74
Kalle Holmgren  073-701 83 38
Adjungerad Peter Ohlsson 070-920 75 35

 

Damkommittén: Camilla Johnsson Ordf. damkommitten@hoganasgk.se  073-338 98 50
Bitt Larsson  073-183 63 93
Barbro Bäckman  070-817 71 82
Pia Åkesson  070-370 74 72
Barbro Bergström

 

Marknads- Agneta Molin Ordf. marknadskommitte@hoganasgk.se  070-605 52 72
kommitten: Johan Wittström  073-986 86 21
Kenneth Gustafsson  070-696 04 56
Tommy Franck 070-629 80 50
Kenneth Carlsson  070-594 17 77
Hans F Nielsen  070-387 00 46
Ola Sandberg  070-834 34 15

 

IT-kommittén: Kenneth Carlsson Ordf. ITkommitten@hoganasgk.se  070-594 17 77
Kalle Holmgren  073-701 83 38
Vivian Nilsson  073-801 24 74
Anders Ardemalm

 

Seniorkommittén: Lars-Olof Werme Ordf. seniorkommitten@hoganasgk.se  073-081 67 63
Eva Öfverberg  070-811 71 45
Hans Andersson  070-253 48 80
Bo Augustinsson  070-551 81 00

SVENSKGOLF.SE

Vädret

Väder Höganäs

”Mina Golfsidor”