Lokala regler

 1. Banans gräns markeras av vita pinnar, samt vid spel av hålen 2, 4, 5, 6 och 9 av staketet mot flygfältet och mot fotbollsplanerna.

 

 1. Intern ”Out of Bounds”. Vid spel på hål 5 mot hål 8 råder ”Out of Bounds” när bollen ligger på eller bortom 8:ans fairway (den finklippta delen).

 

 1. Skador i bunker, regel 25-1, orsakade av regn eller bevattningsanläggning räknas som MUA (Mark Under Arbete).

 

 1. Oflyttbara hindrande föremål, regel 24-2. Avståndsmarkeringar i form av gulsvarta pinnar och plattor, lock över hål från vintergreener, dräneringar och plattor för avståndsmarkering är oflyttbara hindrande föremål.

 

 1. Stenar i bunker, regel 24-1 stenar i bunkrar räknas som flyttbara hindrande föremål.

 

 1. Skydd av unga träd, regel 24:2 b. Lättnad (oflyttbara hindrande föremål)
  Träden identifieras genom att de har trädstöd. Om ett sådant träd påverkar spelarens stans eller området för dennes sving, skall bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med den procedur som föreskrivs i regel 24.2 b. Lättnad.

 

 1. Avståndsmätare. En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (tex. Höjdskillnader eller vindhastighet), bryter spelare mot Regel 14-3.
 2. Boll som oavsiktligt rubbas på green.
  När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2,18-3 och 20-1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbas av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

 

Plikt för brott mot Lokal regel = Matchspel – Förlorat hål; Slagspel -Två pliktslag

SVENSKGOLF.SE

Vädret

Väder Höganäs

”Mina Golfsidor”