Lokala regler

  1. Banans gräns markeras av vita pinnar, samt vid spel av hålen 2, 4, 5, 6 och 9 av staketet mot flygfältet och mot fotbollsplanerna.

 

  1. Intern ”Out of Bounds”. Vid spel på hål 5 mot hål 8 råder ”Out of Bounds” när bollen ligger på 8:ans fairway (den finklippta delen).

 

  1. Oflyttbara hindrande föremål, regel 24-2, Avståndsmarkeringar i form av gulsvarta pinnar och plattor, lock över hål från vintergreener, dräneringar och plattor för avståndsmarkering är oflyttbara hindrande föremål.

 

  1. Skydd av unga träd, regel 24-2b. Lättnad (oflyttbara hindrande föremål)
    Träden identifieras genom att de har trädstöd. Om ett sådant träd påverkar spelarens stans eller området för dennes sving, skall bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med den procedur som föreskrivs i regel 24.2 b. Lättnad.

 

  1. Avståndsmätare. En spelare får endast skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare.

 

Plikt för brott mot Lokal regel: Vid Matchspel – Förlorat hål; Vid Slagspel -Två pliktslag