Driftstörningar på hemsidan

Det är för närvarande stora driftstörningar hos en av golfförbundets IT-leverantörer. Det innebär att de widgetar vi hämtar hos Golfförbundet inte fungerar. Dessutom innebär det att vår hemsida p.g.a. detta laddar väldigt långsamt.

Berörda widgetar är bl.a. Tävlingar i GIT, Golfnyheter och inloggning till min golf.

Arbete med att lösa problemen pågår.