Banan är öppen from sön 2/4

Banan öppen med ordinarie greener from sön 2/4.

Scooter och Golfbil är tillåtet att använda.

Lägesförbättring ett scorekort på spelfältet som normalt klipps på fairwayhöjd eller lägre.