Hål 7

Hålvärdar: Sammankallande Stefan Pettersson.
Ingemar Nilsson

Sponsor

Hål 7 2016