Trivselregler på Höganäs golfbana

 

Säkerheten på banan är varje spelares ansvar!

Var uppmärksam på spel från närliggande hål!

Den som uppenbart inte följer dessa regler kan avvisas från banan!

April 2019