Årsmöten

Vår- och höstmöte är golfklubbens högsta beslutande organ så kallat årsmöte. Vårmöte hålls före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Höstmöte skall hållas vid tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast tre veckor före vår- och höstmötet tillsändas medlemmarna via brev (poststämpel) eller e-post, om sådan är anmäld, och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas en per kontaktperson i familjegrupp. Se vidare under Stadgar.

Klicka på länkarna nedan!

Årsmöte hösten 2021

Årsmöte våren 2021

Årsmöte hösten 2020

Årsmöte våren 2020

Årsmöte hösten 2019 

Årsmöte våren 2019

Årsmöte Hösten 2018

Årsmöte Våren 2018

Årsmöte Hösten 2017 

Årsmöte Våren 2017

Årsmöte Hösten 2016

Årsmöte Våren 2016

Årsmöte Hösten 2015

Årsmöte Våren 2015

Årsmöte Hösten 2014

Årsmöte Våren 2014

Årsmöte Hösten 2013

Årsmöte Våren 2013

Årsredovisning 2012

Årsmöte Våren 2012

Årsmöte Hösten 2012