Regelfilmer

Regeländringar 2016

När bollen är inne eller ute

 Om du spelat på fel boll

När du inte hittar din boll

Bollen vid bunkerkratta

Om du inte kan spela bollen

 

När du hamnat i vattnet

Spela bollen som den ligger

När du råkat sparka på bollen

Om du hamnat i ett hinder

Är det din boll?

Det här gäller på och invid green

Droppa utan plikt