Spelformer

Olika spelformer Den vanligaste formen av golfspel är slagspel och poängbogey. Golf spelas oftast som ett sällskapsspel och det finns många andra spelformer, som gör golfrundan både mer trivsam, mer spännande och roligare att utöva i sällskap med andra.

Slaggolf Slaggolf är en typ av slagspel med några specialregler och kan sägas vara ett mellanting mellan poängbogey och slagtävling. Räkningen sker i antal slag där dock antalet slag per hål är begränsat. Alla spelare får spela maximalt fem slag över par på varje hål. Har spelaren inte hålat ut efter dessa slag plockas bollen upp och resultatet noteras till PAR+5 slag. På ett par 3 hål blir det maximala antalet slag alltså 8, på ett par 4 hål 9 och på ett par 5 hål 10. Vinnare är den som har lägst resultat. Slagspel kan spelas med eller utan handicap. Spelformen innebär att man måste vara lite mer ”rädd om slagen” än i poängbogey.

Matchspel Till skillnad från slagspel och poängbogey har matchspel mycket mer spänning i sig. Varje hål är en tävling där din motspelare kan vinna, förlora eller dela hålet med dig. När den som vunnit fler hål än vad som återstår hål att spela är matchen vunnen, vilket oftast innebär att man inte hinner spela alla 18. Matchspel brukar kallas för hjärnornas spel eftersom det hela tiden gäller att anpassa sig till motspelarens slag. Allt kan hända under spelets gång så kom därför ihåg att inte ta något för givet. Spelet går ganska fort då man får skänka varandra t ex puttar och ibland även hålet för att man själva slagit på tok för många slag.

Foursome Denna spelform bygger på att två spelare bildar ett lag och spelar på gemensam boll. Spelarna slår vartannat slag och före spelets start bestämmer de vem som skall slå ut från udda- respektive jämna nummer på hålen. Efter att ha studerat banan blir denna spelfördelning upphov till taktiska diskussioner vilket resulterar i att den som normalt har flest greenträffar på de korta hålen, självfallet väljer den mest fördelaktiga varianten. Foursome spelas ofta i mästerskapssammanhang. Ryder Cup är ett exempel.

Greensome Detta är en variant på foursome med den skillnad att bägge spelarna slår ut på varje hål. Därefter väljer man den boll som man skall spela vidare på. Efter detta val slår man sedan vartannat slag precis som i foursome

Irish Greensome Fungerar som vanlig greensome med den skillnaden att på par 4 och par 5 hålen slår båda spelarna efter sitt utslag ytterligare vars ett slag. Därefter väljer man den boll som man med vartannat slag skall spela vidare på. Detta är också ett trevligt alternativ där spelarna får slå lite fler slag än i vanlig Greensome.

Running Eclectic Den här spelformen går ut på att under en förutbestämd tid välja ut och föra de bästa resultaten för varje hål och rapportera detta för tävlingsledningen. Vinner gör den som har det lägsta totalresultatet. Tiden för en Running Eclectic är olika men ofta sträcker den sig över en hel golfsäsong. Det innebär att du har många chanser på dig att få bästa resultat på respektive hål. Har du en gång under säsongen fört in resultatet för ett hål, kan inte detta ändras även om du skulle råka spela bättre på detta hål vid ett senare tillfälle. Det förutsätter att du väl känner till vad du kan prestera som golfspelare.

Scramble Laget kan bestå av två, tre eller fyra spelare. Under spelet väljer laget ut den bäst placerade bollen och alla slår därefter på var sin boll från denna plats tills bollen slutligen är i hål. Alla är med och drar sitt ”strå till stacken”, någon eller några gånger. En trevlig spelform som ger även de något mindre erfarna spelarna chansen att få vara med om något stort i resultatväg. Scorerna blir oftast låga.

Texas Scramble Variant på Scramble. Alla slår ut från tee, sedan väljer man den bästa bollen. Alla slår vidare, men man måste välja minst 4 utslag av alla spelarna i laget annars är det som scramble.

Nassau Spelformen kan, som ni säkert sett, genomföras på flera olika sätt. T.ex. som slaggolf eller poängbogey. Antalet deltagare kan vara allt från 2 stycken till hur många som helst. När man spelar Nassau på en vanlig artonhålsbana delar man in banan i tre delar, första nio hålen, andra nio hålen och alla arton hålen. Detta ger tre ”tävlingar” i en. Uttrycket ”10, 10, 10” är kanske bekant. Detta innebär att man satsar totalt trettio kronor, tio på varje del. Den spelare som har bäst resultat på första nio hålen får en tredjedel av totala ”prispengarna”, den spelare som har bäst på sista nio får också en tredjedel, o.s.v. Den här tävlingsformen passar oss hög och medelgolfare som kan blixtra till med nio bra hål för att sedan klappa genom totalt.

Tryall I denna spelform är man två spelare i laget. var och en slår ut med sin egen boll från tee. Inför andraslaget skiftar man boll. A slår på B:s boll och vice versa. Därefter spelar man hålet som foursome tills bollen är i koppen. Sedan börjar man om igen med varsin boll från nästa tee osv. Om man t ex spelar ett par 3 hål och båda spelarna missar sina puttar, väljer laget vems boll som skall spelas. Väljer laget spelare B:s boll från tee, är det denne som också skall putta tredje slaget. Tryall är en omväxlande och rolig spelform som ger spelarna bollägen som de normalt inte är vana vid.

Bästboll spelas som match där en låghandicapspelare tävlar mot två eller tre spelares bästa boll, utan handicap. Det spelas som match vilket betyder att man spelar om vinst av hål i motsats till att räkna det totala antalet slag för hela rundan. Ett hål vinns (+) av den spelare som har lägsta antal slag på hålet. Om båda sidor har samma resultat delas hålet(0). Om ett hål förloras markeras det med ett (-). Matchen vinns av den sida som är fler hål upp än det finns kvar att spela.

Fyrboll bästboll Här bildar två spelare sida (lag). Det bästa resultatet på varje hål är sidans (lagets) resultat på hålet. Man kan spela fyrboll bästboll som matchspel, slagtävlig eller poängbogey allt efter önskemål.

Fyrboll bästboll och sämstboll Man spelar om två poäng per hål och endast som matchspel. Spelas som bästboll med tillägget att även de två övriga (”sämsta”) bollarna jämförs. Det lag vars bästa boll har bäst resultat vinner en poäng, det lag vars ”sämsta” boll har bäst resultat vinner en poäng. Matchen slutar när endera laget vunnit så många poäng mer än det andra laget än vad som återstår att spela om. Om det ena laget efter 17 spelade hål leder med 3 poäng har de alltså också vunnit matchen.

Fyrboll bästboll och sammanlagt Spelas som fyrboll bästboll och sämstboll med den skillnaden att man i stället för sämstbollen jämför lagens sammanlagda resultat.

Köpenhamnare En spelform som bäst och helst spelas mellan tre spelare. Köpenhamnare spelas enligt reglerna för poängbogey. Spelarna delar 6 poäng per hål på följande sätt: den bäste får 4 poäng, den näst bäste 2 och den sämste 0 poäng. Om en spelare är bäst och de andra lika, blir poängställningen 4-1-1. Om två är bäst och den tredje sämst fördelas poängen 3-3-0. Då alla tre är lika fördelas poängen 2-2-2. Med lite egen matematik kan man spela även med fyra spelare.

Flaggtävling Varje spelare får en flagga med sitt namn och antalet erhållna slag på med sig i bagen. När man slagit lika många slag som det står på flaggan sätter man ner den i backen. Den spelare som kommit längst vinner.

Reptävling Spelas som slaggolf men varje spelare får lika många meter rep som sitt handikapp med sig i bagen. Repet kan användas för att sänka puttar eller ta sig ur svårigheter. Man klipper av lika mycket på repet som man flyttar bollen. Detta innebär att om man vill sänka sin enmetersputt klipper man av en meter snöre. Snörklippet räknas inte i scoren.