Faddergolf

Faddergolf 2021

För Dig som är nybörjare och vill komma vidare till officiellt handicap


Under 2021 erbjuder vi faddergolf varje måndag med start kl. 18.00 under perioden 24/5-4/9
med uppehåll juli månad. Kom i god tid- minst 15 min. före start.
Anmälningslista till varje måndag finns i entrén till vårt klubbhus. För att delta fyller du i ditt namn,
telnr. och eventuell email-adress senast fredag kl. 12.00 före aktuell måndag du vill spela.
Observera att antal spelare vi tar emot är 6 st. vid varje speltillfälle.
Har du inte möjlighet att anmäla dig enligt ovanstående kan du ringa Håkan Andersson 0705759215
så ska vi se om vi kan finna annan tid.
Alla som är medlemmar i Höganäs GK eller St.Arild GK och deltar i vår grönt kort-utbildning är
välkommen att delta i faddergolfen utan någon kostnad. Kommer du från annan klubb betalar du
halv greenfee.
Syftet med faddergolfen är att få officiellt handicap, d.v.s. handicap 54.
Vi spelar 9 hål från röd tee, och målet är att uppnå 18 poäng vid en runda eller också 14-17 poäng
vid minst 2 speltillfällen. Givetvis finns det ingen begränsning på antalet gånger du får vara med,
utan du deltar tills du uppnått något av ovanstående resultat.
Efter att du klarat detta, intygar vi resultatet till vår tränare Isabella Ramsay, och hon registrerar ditt
officiella handicap 54.
Vår uppgift som faddrar är att du ska få möjlighet att utveckla dina praktiska färdigheter på banan,
t.ex. vid dropp av boll, ready golf, out of bounds, eventuella hinder och övriga regler som gäller på
en golfbana.
Detta för att du ska känna dig trygg på banan med allt vad det innebär i ditt fortsatta spel.
Dessutom vill vi att Du som nybörjare snabbt ska känna dig välkommen in i gemenskapen i vår
golfklubb.

Välkommen
Höganäs GK
Faddergolfarna