Styrelsen

 

Ordförande Kenneth Carlsson 070-594 17 77
Vice ordförande Sune Esbjörnsson 070-595 70 93
Sekreterare Kenneth Gustafsson 070-696 04 56
Kassör Kenneth Gustafsson 070-696 04 56
Ledamot Håkan Andersson 070-575 92 15
Ledamot Anneli Heiskanen 070-760 00 16
Ledamot Stefan Runfors 072-248 89 25
Ledamot Patrik Wieslander 070-524 33 94
Suppleant Bitt Larsson 073-183 63 93
Suppleant Elisabet Lundgren  
     
     

Adjungerade:

Greenkeeper Karl-Gustav Holmgren 073-701 83 38
Webmaster Kenneth Carlsson 070-594 17 77
Revisor  Rolf Hansson 070-316 69 91
Revisor Åke Sennström 042-34 40 53
Revisorsuppleant Barbro Bäckman  
     
     
     

Valberedning:

Sammankallande Göran Axelsson  
  Johan Bringle  
  Monica Svensson  
  Eva Andersson