Klubbinfo

Höganäs Golfklubb bildades år 2000 och är en ideell förening som också äger banan. Medlemskap i golfklubben som spelande medlem innebär automatiskt medlemskap i Svenska golfförbundet med möjlighet att spela även på andra banor. Medlemmar får tillgång till tidningen Golfa i digital form, man blir försäkrad vid spel på banan. Vi har inga medlemslån, inträdesavgifter, aktier, spelrätter eller liknande, endast årsavgift betalas.
Läs mer om Höganäs Golfklubbs historia genom att klicka på följande länk Höganäs Golfklubb 1997-2020

Årsmöte genomförs som ett vår- och ett höstmöte. Vårmöte hålls före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Höstmöte skall hållas vid tid och plats som styrelsen bestämmer.

Söndagsgolfen spelas på söndagar. Se under Tävlingar för mer info och aktuell starttid.

Seniorgolfen spelas på tisdagar. Se under Tävlingar – ”Seniorgolf – 60+”. Vi startar kl 09.00.

Damgolfen spelas på onsdagar, april – september. För mer information och aktuell starttid se under Tävlingar – Damgolfen.

Faddergolfen spelas på måndagar och är till för de som ännu inte nått sitt Officiella handicap 54.