Medlemsavgifter 2020

Senior 4000:-,                   (Fr o m det år någon fyller 22 år)

Stud. 22-26 år  2300:-,    (Fr o m det år någon fyller 22 år, mot uppvisande av CSN-intyg)

Äldre Junior 1100:-,        (Fr o m det år någon fyller 18 år)

Mellan Junior 700:-,     (Fr o m det år någon fyller 13 år)

Yngre  Junior  300:-        (0 – 12 års ålder)

Avgifterna ovan gäller “Fullvärdigt medlemskap” och du får spela så mycket du vill på banan.

Greenfeemedlem 925:-,    Du blir fullvärdig medlem i klubben och därmed också i Svenska Golfförbundet. Du kan träna fritt på vårt stora träningsområde men du måste betala greenfee när du spelar på banan. En greenfee-biljett ingår i avgiften och du har även möjlighet att nyttja friskvårdsbidrag för att spela på banan. Se vårt friskvårdspaket och prata med kansliet om det är något du undrar.

Passiv medlem 450:-

Önskar du bli medlem klicka bara på “Bli medlem” i menyn och fyll i en anmälan. Du kan också skicka anmälan per brev till Höganäs Golfklubb, Friluftsvägen 8, 26354 Lerberget eller anmäla dig i receptionen. Där finns blankett för detta. Som medlem blir du automatiskt försäkrad, du får tidningen “Svensk Golf” hemskickad och du kan spela på alla banor om du har erforderligt handicap!

Vi översänder faktura och du betalar till Bankgiro 5135-0452, Höganäs Golfklubb.

Då vi emottagit din årsavgift är du medlem för innevarande år vilket bekräftas av att du får översänt medlemskort och bagbricka. Är du inte medlem i en golfklubb och har officiellt handicap måste du styrka ditt handicap med hjälp av utbildningsbok eller annat intyg. Behåll alltid en kopia av det du överlämnar.