Tävlingsvillkor

Lokala regler och tävlingsvillkor för Höganäs GK

rev:2021-10-18

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

Lokala regler och tillfälliga lokala regler

Tillfälliga lokala regler finns anslagna vid receptionen i klubbhuset. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

Plikt för brott mot lokal regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 1. Out of bounds (Regel 18.2)
  1. Markeras av vita pinnar, samt vid spel på hålen 2, 4, 5, 6 och 9 av staketen mot flygfältet respektive fotbollsplanerna.
  2. Vid spel på hål 5 är en boll Out of Bounds som stannar på eller till höger om den finklippta delen på hål 8.
 2. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
  • Spelförbudszon
   Träd identifierade med stödpinne. Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen, måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.
  • Oflyttbara tillverkade föremål
   • Gulsvarta pinnar (150 m)
   • Lock för dräneringar
   • Lock över hål för vintergreener

Tävlingsvillkor

Tillfälliga tävlingsvillkor för en enskild tävling finns angivna på tävlingsinbjudan.

Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

 1. Riktlinjer för spelares uppförande

Alla spelare förväntas spela i spelets anda genom att följa Regel 1.2a. Brott mot Regel 1.2a kan medföra diskvalifikation men även följande:

 • Avstängning från deltagande i klubbtävlingar
 • Anmälan till SGF:s Juridiska Nämnd.
 1. Anmälan

Anmälan till tävling görs via Min Golf på www.golf.se.

Avanmälan ska göras före anmälningstidens utgång (normalt klockan 12:00 tre dagar före tävlingen). Vid överanmälan gäller anmälningstid som urvalsprincip om ej annat anges.
Anmälningsavgiften ska erläggas av alla som vid anmälningstidens utgång kommer med i startfältet, om ej giltigt skäl finns såsom sjukdom eller skada.

Frikort, (SGF:s introduktionskort etc.) får inte användas som betalningsmedel för avgift och greenfee vid tävling.

Efter anmälningstidens utgång är anmälan bindande. Uteblivande från tävling utan giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken sid 80.

 1. Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:

A-klass             – 19,3

B-klass    19,4 – 54,0

Vid färre än fem startande eller fem lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller ställas in enligt tävlingsledningens beslut.

 1. Tee i klubbtävlingar

I klubbens tävlingar används gul tee för herrar och röd tee för damer. Herrar 75+ kan välja röd tee.

 1. Regler för start

Startlistan publiceras på www.golf.se (Min Golf) senast klockan 08:00 dagen före tävling.

Spelare ska minst 15 minuter före utsatt starttid, ha registrerat sin ankomst i receptionen, betalat sina avgifter, hämtat scorekort, tagit del av lokala regler och eventuella speciella tävlingsbestämmelser. Därefter ska spelaren infinna sig vid 1:a tee senast fem minuter innan utsatt starttid och vara beredd att slå ut på den aktuella starttiden.

Spelare som utan giltigt skäl uteblir från tävlingen ska erlägga anmälningsavgiften innan start i ny tävling tillåts. Saknas godtagbart skäl för uteblivande kan spelaren helt avstängas från tävlandet.

 1. Under tävlingen

Ett raskt speltempo ska hållas enligt Regel 5.6b.

Detta innebär skyldighet att släppa igenom bakomvarande boll, om den egna bollen inte håller sin plats på banan, d.v.s. är mer än 10 minuter efter framförvarande boll eller hålet framför är tomt.

Efter hål 9 äger spelare rätt till 5 minuters paus. Om speltempo ej hålls, se ovan.

Mobiltelefon eller annan utrustning, t ex personsökare eller dylikt som kan avge ljudsignaler, skall vara avstängd under pågående rond. Mobiltelefon får användas för nödsituationer och till tävlingsledningen och domare.

Tvister eller upptäckta regelbrott i samband med tävling ska framföras till tävlingsledaren senast direkt efter avslutad rond. Den som inte nöjer sig med dennes beslut ska omgående anmäla detta skriftligen genom att inlämna protest till TK.

 1. Avbrott

Tävlingsrond kan avbrytas om risk för spelares säkerhet föreligger som vid åska/blixtnedslag samt vid kraftigt regnoväder. Följande signalsystem tillämpas:

 • En lång signal med sirén – omedelbart avbrott i spelet (t ex vid åska) – markera bollen och sök skydd.
 • Tre korta signaler upprepade gånger – avbryt spelet och avvakta vidare (t ex vid kraftigt regnoväder) – markera bollen och sök skydd. Är spelet av hålet påbörjat, avbryts spelet omedelbart eller hålet spelas färdigt utan dröjsmål. Spelet avbryts därefter.
 • Två korta signaler upprepade gånger – återuppta spelet– återplacera bollen (får rengöras).
 1. Särskiljning (Regel 3.3a)

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger någon särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning.

 1. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Scorekortet inlämnas till tävlingsledningen snarast efter avslutad tävling/rond, kontrollerat och påskrivet av spelare och markör. Efter inlämnandet får ingen ändring göras.

 1. Prisutdelning

  Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

 2. Resultat – tävlingen officiellt avslutad

  Efter prisutdelningen anses resultatet officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen och tävlingen är avslutad.