Tävlingsbestämmelser

Generellt

För alla tävlingar gäller ”Regler för Golf-spel 2016-, SGF:s Spel- och tävlingshandbok”. SGF:s Tävlingsbestämmelser, Lokala regler och tävlingsbestämmelser för Höganäs GK samt för viss tävling uppsatta regler.

Lokala regler samt tillfälliga lokala regler finns anslagna vid receptionen.

Före tävling

Anmälan till tävling görs via www.golf.se

Avanmälan ska göras före anmälningstidens utgång. Efter anmälningstidens utgång är anmälan bindande och medför skyldighet att erlägga anmälningsavgift.

Handicapindelning

Klass A          – 20,4

Klass B    20,5 – 36,0

Klass C    37 – 54

Regler för start

Spelare ska, minst 15 minuter före utsatt starttid, ha betalat sina avgifter, hämtat scorekort, tagit del av lokala regler och eventuellt speciella tävlingsbestämmelser och ska därefter infinna sig vid 1:a tee, senast 5 minuter innan utsatt starttid och vara beredd att slå ut på den aktuella starttiden.

Anmälningsavgift
150 kr/deltagare skall erläggas av alla som vid anmälningstidens utgång kommer med i startfältet, om ej giltigt skäl finns såsom sjukdom/skada. I avgiften ingår kaffe, bulle samt korv med bröd.
Frikort, (SGF:s introduktionskort etc) får inte användas som betalningsmedel för avgift och greenfee vid tävling.

Utebliven tävlande skall erlägga anmälningsavgiften innan start i ny tävling tillåts. Saknas godtagbart skäl för uteblivande kan spelaren helt avstängas från tävlandet.

Startlistan anslås på hemsidan och www.golf.se (min golf).

Spelarantal: För godkänd tävling/tävlingsklass erfordras att 5 spelare eller 4 lag startar.
Vid tävling med begränsat antal spelare gäller urvalsprincipen: Anmälningsordning, om annat ej anges. Spelare är skyldig att informera tävlingsledningen om exakt hcp. Gäller även KM.

Tvister eller upptäckta regelbrott i samband med tävling skall framföras till tävlingsledaren senast direkt efter avslutad rond. Den som inte nöjer sig med dennes beslut skall omgående anmäla detta skriftligen genom att inlämna protest till TK. Vid matchspel, se regelboken.

Tävlingsdagen (före rond)

Spelare är skyldig att kontrollera sin HCP.

Tee – Om ej annat anges spelar herrar från Gul tee och damer från Röd tee.

Herrar 75+ spelar från Röd tee om inte annat anmälts.

Under tävlingen

Speltempo. Långsamt spel kan medföra pliktslag, se regelboken 6:7. Du har skyldighet att släppa igenom bakomvarande boll, om din boll inte håller sin plats på banan, d.v.s. är mer än 10 minuter efter framförvarande boll eller hålet framför är tomt.

Mobiltelefon eller annan utrustning som personsökare eller dylikt som kan avge ljudsignaler bör vara avstängd under pågående rond. Mobiltelefon får användas för nödsituationer och till tävlingsledningen och domare.

Golfbil

Persontransporthjälpmedel såsom golfbil och golfmoped får användas. 

Avståndsmätare

Användning av elektroniska hjälpmedel för avståndsmätning i tävlingar är tillåtet, se lokala regler.

Paus

Vid kiosken efter hål 9 äger spelare rätt till 5 minuters paus. Om speltempo ej hålls, se ovan.

Efter avslutat spel

Scorekortet inlämnas snarast efter avslutad tävling/rond kontrollerat och påskrivet av spelare och markör. Efter inlämnandet får ingen ändring göras.

Avbrott

Tävlingsrond kan avbrytas om risk för spelares säkerhet föreligger som vid åska/blixtnedslag samt kraftigt regnoväder. Följande signalsystem tillämpas:

En lång signal med sirén – omedelbart avbrott i spelet (t ex vid åska) – markera bollen och sök skydd. Tre korta signaler upprepade gånger – avbryt spelet och avvakta vidare (t ex vid kraftigt regnoväder) – markera bollen och sök skydd. Är spelet av hålet påbörjat, avbryts spelet omedelbart eller hålet spelas färdigt utan dröjsmål. Spelet avbryts därefter. Två korta signaler upprepade gånger – återuppta spelet– återplacera bollen (får rengöras).

Länkar:www.golf.se

Regler för Golfspel 2016-
Spel och Tävlingshandboken 2016-
Vägledning till Golfreglerna och Handicapregler

 

16-05-2018