Stadgar

För Höganäs Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 14/6 1997 och med hemort i Höganäs.

Stadgarna fastställda den 14/6 1997

Stadgarna ändrade och antagna den 28/11 2005

Stadgarna ändrade och antagna avseende namnbyte från Lerberget Golfklubb till Höganäs Golfklubb den 16/ 2009

Stadgarna ändrade och antagna avseende utökad styrelse 16/11 2011

Stadgarnas § 16 ändrade och antagna avseende motions inlämnande  2012-11-19

Stadgarnas § 21:10 e) samt § 23 ändrade avseende val av ledamöter till valberedning och sammansättning av valberedning 2013-04-15

Stadgarna ändrade enligt SGF:s mallstadgar med vissa justeringar. Antagna vid höstårsmötet 2023.

Klicka på länk nedan, till Stadgarna.

Stadgar