Regelfilmer

Information om nya golfreglerna

 Ni kan läsa om de nya reglerna som gäller från januari 2019 genom att klicka på länken nedan, samt se på förklarande videofilmer.

Nya golfregler 

Regelfilmer

Utbildningspaket