Medlemsavgifter 2018

Senior 3600:-,                   (Fr o m det år någon fyller 22 år)

Stud. 22-26 år  2200:-,    (Fr o m det år någon fyller 22 år, mot uppvisande av CSN-intyg)

Äldre Junior 1000:-,        (Fr o m det år någon fyller 18 år)

Mellan Junior 600:-,     (Fr o m det år någon fyller 13 år)

Yngre  Junior  200:-        (0 – 12 års ålder)

Avgifterna ovan gäller ”Fullvärdigt medlemskap” kalenderåret 2018 och du får spela så mycket du vill på banan.

Greenfeemedlem 795:-,    När du köper ett ”Begränsat medlemskap” som detta, blir du medlem i klubben och får spela en gång på banan med den Greenfeebiljett du erhåller. Härefter måste du betala Greenfee varje gång för kommande golfrundor.

Önskar du bli medlem klicka bara på ”Bli medlem” i menyn och fyll i en anmälan. Du kan också skicka anmälan per brev till Höganäs Golfklubb, Friluftsvägen 8, 26354 Lerberget eller anmäla dig i receptionen. Där finns blankett för detta. Som medlem blir du automatiskt försäkrad, du får tidningen ”Svensk Golf” hemskickad och du kan spela på alla banor om du har erforderligt handicap!

Vi översänder faktura och du betalar till Bankgiro 5135-0452, Höganäs Golfklubb.

Då vi emottagit din årsavgift är du medlem för innevarande år vilket bekräftas av att du får översänt medlemskort och bagbricka. Är du inte medlem i en golfklubb och har officiellt handicap måste du styrka ditt handicap med hjälp av utbildningsbok eller annat intyg. Behåll alltid en kopia av det du överlämnar.

GOLF.SE

Vädret

Väder Höganäs

”Mina Golfsidor”