Minnesord över Hans Andersson

Vi, Höganäs Golfklubb, har nåtts av den tråkiga nyheten att Hans Andersson lämnat vår gemenskap.
Hans blev medlem i vår klubb 2005. Redan från början visade Hans ett stort engagemang för klubben och dess verksamhet.
Hans vänlighet och stillsamma humor gjorde det lätt att både umgås och samarbeta med Hans. Med sitt engagemang och ärliga uppsåt var Hans en tillgång för utvecklingen av både klubben och de kommittéer han verkat i, bl.a. Tävlings- och Seniorkommittéerna.
Under två perioder, totalt 7 år, var Hans revisor i klubben. Han var engagerad och noggrann.
Hans bortgång är en stor saknad för vår golfklubb, men framförallt för Hans familj med vilka vi deltar i sorgearbetet.
Det känns overkligt att inte Hans finns med oss längre, samtidigt är vi tacksamma för den tid vi fick umgås med Hans. Han finns i våra minnen.

                                           Ola Sandberg, Ordförande i Höganäs Golfklubb

Vuxenträning 2019

Detta är en träning som går på djupet av vad golfen handlar om. Träningen syftar till att ge dig en större förståelse för grundernas påverkan i alla de typer av slag du använder när du spelar golf.
Den sociala biten är också viktig. Här tränar vi tillsammans och har det trevligt under en lektionstimme, 15 tisdagar mellan april och september.

Mer info, inbjudan och träningsschema kan läsa om du klickar på vuxenträning 2019

Anmälan gör ni du via epost till: peter.ohlsson@pgasweden.com

Välkomna

Peter Ohlsson
mobil: 070 92 07 535