Hål 3

Hålvärdar: Sammankallande Tommy Franck.
Per-Åke Andersson och Bengt Rosenborg

Sponsor

Hål 3 2016