Hål 4

Hålvärdar: Sammankallande: Leif Wikander
Anders Ardemalm, Monica Ardemalm, Herbert Birgmann och Jörgen Paulsson

Sponsor

Hål 4 2016 02