Hål 9

Hålvärdar: Sammankallande Lars-Olof Werme

Clas Wallgren, Bengt-Åke Svensson

Sponsor:
rormokeriet i Viken

HÅL 9 2016