Värdegrunder

Värderingsgrund för juniorer och dess föräldrar!

Det är OK att:

 • Stötta domare & funktionärer

 • Prata till berörd, inte om berörd

 • Stötta alla barn, inte bara egna

 • Berömma även förlust

 • Sända positiva signaler

 • Lita på tränarnas kompetens

 • Höja tränarnas motivation och glädje

 • Säga positiva saker till tränarna

 • Engagemang från föräldrar

 

Det är INTE OK att:

 • Protestera mot domslut

 • Yttra missnöje under pågående träning/tävling

 • Dömning från läktaren vid tävling

 • Sända negativa signaler (prata negativt så barnen hör)

 • Prata negativt om klubben (vid t.ex. tävlingar)