Kallelse till höstårsmöte

Härmed kallas du som medlem i Höganäs Golfklubb till Höstårsmöte torsdagen den 14 november 2019 kl. 19:00.
Plats: Höganäs Bollklubb, Friluftsvägen 7, Lerberget.

Förslag till Dagordning