Hänt och händer på klubben vecka 24

Hänt/Händer på klubben,
vecka 24

Från förra veckan
Problemet med bollar som kommer in på byggarbetsplatsen för gymnastikhallen har inneburit att vi tagit bort några utslagsplatser i mitten på ytan för utslagsplatser. Anledningen är att arbetarna på arbetsområdet sett att någon slagit så snett från dessa platser att bollar träffat den nya fasaden på gymnastikhallen. Om inte de åtgärder vi gjort löser problemet kan det bli så att den enda lösningen är ett 6 m högt skyddsnät.
Klubben har inte råd att bekosta ett nät längs rangens västra sida, därför är det viktigt att alla som står på rangen och slår ut i utslagsmattans riktning, så minskar risken att bollar träffar gående och cyklister på gång-och cykelvägen eller kommer in på arbetsområdet.

Under veckan har Range Servant varit på olats och bytt ut delar i bollmaskinen, bl.a. elevatorn som transporterar bollar upp i bollmaskinen.

Hemsidan
Hemsidan uppdateras kontinuerligt av Kenneth. Sponsorkommittén har fått uppgift att se till att listan över våra sponsorer är uppdaterad.

Ekonomi
Konstaterar att vi haft fler greenfee-gäster i år jämfört med förra året. På medlemssidan har det ”droppat” ännu en ny medlem.
Med tanke på att driving rangen är en viktig inkomstkälla för klubben är det viktigt att vi, alla, försöker undvika att bollar kommer in på arbetsplatsen för gymnastikhallen. Det vore ytterst olyckligt om vi skulle tvingas till stora investeringar i form av skyddsnät eller i värsta fall tvingas stänga rangen.

Banan
Banan är i fint skick. Ett litet problem är att greenerna kan vara lite olika snabba. Det beror på att gräset på sina ställen blommar, vilket påverkar snabbheten. Kalle och ”gänget” klipper och vältar greenerna för att se till att de är jämnsnabba.

Vissa tees är lite ojämna, vilket kommer att åtgärdas i höst. Under hösten kommer även delar av panelen på ranghuset att bytas ut.

Delar av vallarna väster om hål 7 och 8 har blivit iordninggjorda och det har blivit riktigt snyggt.

Golfförbundets nya bankonsulent kommer till Kalle under veckan.

Kansliet
En positiv reaktion från våra gäster är att kansliet är öppet senare vissa dagar ((10-16 alt. 11-17).

Övrigt
Att rekrytera golfvärdar har inte varit så lyckosamt. I och med att kansliet är stängt lördagar och söndagar så är golfvärdarna ”ansiktet utåt” och kan på olika sätt ”serva” våra gäster.
Den som är intresserad att vara golfvärd kan anteckna sig på den lista som finns i klubbhuset. Ambitionen är att framförallt ha golfvärdar under perioden midsommar till början på augusti.

Tisdagen den 9 juni blev Höganäs Golfklubb och Lerbergets Segelsällskap tilldelade DHR:s Tillgänglighetspris. Förutom diplom får klubbarna vars 4000 kronor. Mer om detta kommer i ett särskilt inlägg.

Lerberget 2020-06-10
Ola Sandberg