Hänt och händer på klubben vecka 25

Hänt/Händer på klubben,
vecka 25

Från förra veckan
Beslutades att vi på prov skall starta upp After Work Golf för de som är i ålder 22-60 år.

De som är intresserade och har möjlighet samlas på klubben torsdagar 18:30 för en runda golf i trevligt sällskap. Inbjudan tas fram och skickas ut via epost till berörda. Öppet även för icke medlemmar som betalar halv greenfee.

Matchspel 60+ pågår för fullt

Hemsidan
Hemsidan är uppdaterad. Med anledning av att det nu är tillåtet med tävlingsspel har spelprogrammen uppdaterats.

Ekonomi
Vi har fortsatt många som nyttjar rangen. Även greenfee ligger betydligt högre än i fjol vid samma tid.

Banan
Så här i midsommarveckan är det bara löpande åtgärder på banan. Vi har emellertid fått 32 fina träd till skänks av Omni Garden. Stort tack till Bosse. Det är 18 Fågelbärsträd, 6 Silverpilar, 4 Rönnar och 4 Prydnadsapel. Dessa skall så fort som möjligt planteras ut på banan.

Skötsel av fotbollsplanerna i Lerberget och Viken löper på enligt avtal.

Semestertiden närmar sig, men vi kommer att ha minst två man i tjänst på banan under hela sommarn.

Kansliet
Allt flyter på som vanligt. Aktuella öppettider finns på hemsidan.

Övrigt
De nya bagskåpen levereras inom kort och montering påbörjas förhoppningsvis nästa vecka.

Klubben kommer att ha representanter på Arnbergs plats på torsdag från 11:00 och framåt. Vi kommer att vara där för att marknadsföra klubben genom att dela ut broschyrer och svara på frågor mm.

Tre av våra golfmoppar har varit på översyn. Vi skall nu kontroller dem för att försäkra oss om att de klarar av en golfrunda på 18 hål. Vid behov byter vi batteripack.
Mopparna kommer att flyttas till den gamla maskinhallen. Detta för att göra plats för de nya bagskåpen. Ytterligare information kommer att gå ut angående detta.

För att kunna fullfölja satsningen på golfvärdar behöver vi ytterligare medlemmar som kan ställa upp. Det är viktigt att vi får igång detta efter midsommar. Så alla som har möjlighet att ställa upp någon timma – Tveka inte utan anmäl er. Lista finns på kansliet.

Lerberget 2020-06-16
Kenneth Carlsson