Hänt och händer vecka 26

Hänt och händer
vecka 26

Från förra veckan

Intresset för en After Work-grupp verkar vara stort. After Work-gruppen vänder sig i första hand till golfspelare som arbetar på dagtid och är ett försök att locka yngre seniorspelare till klubben. After Work Golf startar vecka 27 den 2 juli och pågår så länge intresse finns.

Hemsidan
Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Under denna vecka kommer Golfförbundet att sända ut den årliga medlemsundersökningen. Undersökningen går ut till 360 klubbar i Sverige. Vi, klubben, är angelägna att så många som möjligt svarar på frågorna i undersökningen, dels för att styrelsen skall få en input för ev. förändringar dels för att få en jämförelse hur ”vi står” i jämförelsen med övriga klubbar i landet. Hänt/händer på klubben kommer i fortsättningen att sändas till medlemmarna som ett elektroniskt massutskick, motsvarande det tidigare medlemsbrevet.

Ekonomi
Fortfarande så har vi många greenfee-gäster och många som står på Driving Rangen. Likaså fylls medlemskåren på med ett par nya medlemmar i veckan.

Banan
Beträffande skydd mot bollar som kommer in vid gymnastikhallsbygget, så har vi ännu inte fått offerter på skyddsnät.
Under kommande semesterperiod kommer vi att se ett ”nygammalt” ansikte på banan, nämligen Max Bertilssons. Max kommer att på morgnar alt. kvällar hjälpa till med att klippa greener och fairways.

Kansliet
Vi funderar på att låta S:t Arilds golfshop ta över försäljningen av golfprylar hos oss. Anledningen är dels att vi inte har komplett storlekar/sortiment t.ex. på handskar och bollar, dels har vi inte upparbetade kontakter med grossister av golfutrustning. Den service vi kommer att ha även i fortsättningen är möjligheten greppa om klubbor.

Övrigt
Bagskåpen har kommit men är ännu inte på plats. I samband med att vi tecknar hyresavtal på de nya skåpen kommer vi också att teckna nya hyresavtal med de som redan hyr skåp. Anledningen är följande:
– de befintliga avtal är 1 års avtal som kan förlängas om hyresgästen anmäler detta två månader innan avtalets utgång. Det finns ingen dokumentation att någon av hyresgästerna anmält förlängning av avtal.
– det nya avtalet kommer i stället att löpa vidare med automatisk förlängning på 1 år om ingen säger upp avtalet.

Lerberget 2020-06-22
Ola Sandberg