Hänt och händer på klubben. Vecka 20.

Hänt/Händer på klubben,
vecka 20


I den medlemsundersökning, Player’s, har vi i styrelsen konstaterat att vi bör förbättra oss när det gäller information till våra medlemmar. Mot den bakgrunden har vi bestämt att istället för nuv. medlemsbrev, kommer vi att informera mer frekvent vad som har hänt och vad som kommer att hända på klubben, under rubriken Hänt/Händer i på klubben. Under säsong är ambitionen att informera minst var 14:e dag. Anledningen är att våra medlemmar skall vara mer uppdaterade vad händer på klubben.
Nu börjar vi.

Ledningsgrupp
Vi senaste styrelsemötet i april beslöt vi att bild en Ledningsgrupp. Syftet med Ledningsgruppen är att den skall fungera på motsvarande sätt som om vi hade en klubbchef. D.v.s ta beslut i löpande frågor som kräver ett snabbt beslut och som inte behöver vänta in ett styrelsemöte. Ledningsgruppen har mandat att ta ekonomiska beslut upp till max. 10 000:-. Vidare kommer Ledningsgruppen att sammanträda varje måndag under högsäsong. Protokoll/minnesanteckningar skall föra och sändas till styrelsen efter varje möte.

Ledningsgruppens sammansättning är följande:
Ordf. Ola Sandberg
v.ordf. Kenneth Carlsson
Sekr. och kassör Kennth Gustafsson
Banchef Kalle Holmgren
Kanslist Vivian Nilsson
Den medlem som har frågor och/eller synpunkter som rör klubben kan kontakta någon i Ledningsgruppen så kommer det att tas upp vid kommande möte.

Hänt/Händer på klubben kommer att baseras på frågor som diskuterats på Ledningsgruppsmötet.
Hänt/Händer på klubben kommer att finnas på klubbens hemsida.

Hemsidan
Hemsidan har uppdaterats med bl.a. information om Nybörjarkurs i grupp, de senaste Coronapandemin och att vi kommer att ha ett Öppet Hus 30 maj mellan kl. 11-13.

Ekonomi
Kenneth G. konstaterade att intäkterna från greenfee är hittills högre än förra året vid samma tid, vilket sannolikt kan relateras till coronapandemin. Även om vi inte har några jämförande siffror från tidigare år för driving rangen så pekar det mot ett positivt resultat.

Banan
Kalle berättade att ”Torsdags-gänget” varit och hjälp till på bana vid två tillfällen. Kalle är mycket nöjd med det arbete som gruppen gjort.
”Torsdagsgänget” är ett antal 60+-are som var 14:e dag kommit överens om att på olika sätt hjälpa till på banan.

Bollplockningen fungerar tillfredsställande, där
Seniorer och 60+-are plockar tisdag, onsdag, fredag, på morgonen
Juniorerna fredag, lördag, söndag, på kvällen

Bollar från driving rangen kommer in till bygget av gymnastikhallen. Ännu har ingen olycka hänt, men något måste göras för att förhindra detta. Kalle och Ola kommer, under veckan, att ha möte med kommunen för att diskutera hur vi kan lösa problemet.

Hastigheten på greenerna kan variera. Orsaken är att den grässort som finns på våra greener blommar nu, vilket gör att vissa kan kännas ”lite tröga”. Kalle och hans mannar gör det man kan göra, nämligen vältar och klipper för att geenerna skall vara lika snabba över hela banan.

Kansliet
Vivian kommer att ha kansliet öppet viss lördagar under högsäsong, uppskattningsvis varannan lördag. Kansliets öppettider finns uppdaterade på hemsidan.
En tråkig nyhet är att vi måste ha kyl och frys låsta när kansliet är stängt. Anledningen är att vissa plockar saker ur kyl och frys utan att betala.
På liknande sätt har det varit med handtag till lånevagnarna. Man tar ett handtag och lånar vagn utan att betala. Konsekvensen är att handtag till lånevagnarna finns inne på kansliet. Vilket innebär att vagn kan bara lånas när kansliet är öppet.

Övrigt
Bagskåpen är beställda. Leveranstid c:a 4 veckor.
Beträffande avtalen avs. bagskåpen så har de justerats. I nuv. avtal står det att ”Avtalstiden är ett år och kan förlängas ett år i taget. Uppsägning alt. förlängning görs två månader innan avtalstiden går ut, till klubbens kanslist.
I det nya avtalet står det istället ” Avtalstiden är ett år med automatisk förlängning, om ingen av parterna säger upp avtalet senast två (2) månader innan årets slut. Uppsägningen görs till klubbens kanslist.
Det innebär alla nuv. avtal skall tecknas om, enl. det nya.

Vi tycker det vore trevligt om vi kunde ha Golfvärdar på klubben under lördagar, söndagar och helger då det inte finns någon bemanning i kansliet. Vi kommer under närmaste veckan via mail till alla medlemmar om intresse att delta som Golfvärd.
Vi kommer också via mail informera om att du som medlem i klubben kan köpa en piké-tröja med klubbemblem till förmånligt pris.

Lerberget 2020-05-13
Ola Sandberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.