Hänt och händer på klubben vecka 40

Klicka på länken för att läsa infobrevet