Hänt och händer på klubben vecka 07

Klicka på länken för att läsa senaste medlemsbrevet.