Verksamhetsberättelse inför vårårsmötet

Verksamhetsberättelsen för 2020 finns att att läsa via länken nedan:

Verksamhetsberättelse 2020