Hänt och händer på klubben vecka 26

klicka här för att läsa senaste medlemsbrevet