Hänt och händer på klubben vecka 23.

Hänt/Händer på klubben,
vecka 23

Från förra veckan
Diskuterades att starta ett matchspel även för seniorspelare (+22) herrar. Avsikten är att locka ut de som nu sitter hemma och arbetar. Få dem att ta en paus och gå och spela golf.
Förslaget kommer att diskuteras med Senior- och Tävlingskommittéerna.

Hemsidan
Allt som händer på klubben finns på hemsidan och den uppdateras kontinuerligt. Kenneth uppmanar Sponsorgruppen att kolla så att uppgifterna över våra sponsorer är riktiga.

Ekonomi
Konstaterar att vi har många greenfee-gäster och många som är ute på Driving Rangen. Även under förra veckan kom det in någon ny medlem.

Banan
Allt med banan är som det skall vara vid den här tiden.
Greener och fairways är riktigt bra i ordning!
Under veckan kör vi ut fast gödning och därefter kommer greener att dressas och luftas. Det kan ta ett par dagar för att bli jämna igen.
Efter klippningen av fairway i måndags ska aggregaten iväg på slipning. Detta gör att klippningen på onsdag uteblir men klipps på fredag i vanlig ordning!

Kansliet
Allt flyter på som vanligt.

Övrigt
Matchspel 9 hål för 60+ (herrar och damer 60+) kommer att ha en kvalomgång. Totalt omfattar matchspelet 32 deltagare. Eftersom 36 anmält sig blir det en kvalomgång där fyra spelare blir utslagna.

Lerberget 2020-06-02
Ola Sandberg

Hänt och händer på klubben vecka 22

Hänt/Händer på klubben,
vecka 22

Från förra veckan
Nybörjarkursen grupputbildning lades ner för att det var för få som anmälde sig. Däremot så var det några som går enskild nybörjarkurs istället.

På kansliet finns pikéer i olika storlekar för dam, herr och junior. Ni som vill köpa en piké med klubbmärke kan prova ut och beställa på kansliet. Det går inte att köpa en piké i denna kvalitet billigare än det pris klubben erbjuder.

Bagskåpen kommer vecka 25 d.v.s. midsommarveckan. De skall då monteras, så gissningsvis är allt klart veckan efter midsommar.

Hemsidan
Allt som händer på klubben finns på hemsidan och den uppdateras kontinuerligt.

Ekonomi
Konstaterar att vi har många greenfee-gäster och många som är ute på Driving Rangen. Vidare har vi fått några nya medlemmar sista veckan.

Banan
Bollplockar-gängen plockar varierat morgon och kväll.

Vi har fortfarande problemet med att bollar från Driving Rangen kommer in på byggområdet för den nya gymnastikhallen. Med syftet att komma till rätta med problemet har vi vridit mattorna mot öster, flyttat avståndstavlor österut och tagit bort de två västligast flaggorna (90 resp, 140 m).
I måndags plockade vi bort den 5 östligaste utslagsmattorna.

Vi har en bra dialog med platschefen för bygget och kommunens projektledare. Vi kommer att dagligen följa upp problemet.
Med tanke på att bollar hamnat på Sportcenters och nya gymnastikhallens tak spekulerar vi om det inte är så att några på flit slår in bollar dit. En påminnelse om det som stod i medlemsutskicket –
Om ni ser någon eller några som medvetet slår in bollar på arbetsområdet eller något annat som inte ”hör hemma” på Rangen, informera banchefen Kalle Holmgren eller Vivian i kansliet om detta.

Kalle och Co gör allt de kan för att banan skall var i toppskick till lördagens Öppet Hus.

Kansliet
Det är angeläget att alla våra greenfee-gäster skriver in namn, hcp, hemmaklubb och bagbrickans nummer. Vi kommer att ha golfvärdar från fredag-söndag och då blir det både mer service men också mer kontroll.

Övrigt
Seniorkommittén anordnar Matchspel 9 hål för 60+ (herrar och damer 60+). Kostnaden för att delta är 50:-.  Anmälningslista finns på anslagstavlan i klubbhuset. Sista anmälningsdag 31 maj.
Mer information finns anslagstavlan och på hemsidan.

Faddergolfen startade i måndags. Faddergolfen är klubbens sätt att hjälpa nybörjare att snabbare  ”komma in i golfen”

Lerberget 2020-05-26

Ola Sandberg

Matchspel 9 hål för 60+

Matchspel över 9 hål på Höganäs Golfbana.

Vid 9-håls matchtävling fördelas hela skillnaden mellan spelarnas spelhandicap över 18 hål.
Vid lika resultat efter 9 hål fortsätter spelet tills en blir segrare.
Segraren går vidare (till höger på spelschemat) och möter en annan segrare efter det uppgjorda schemat. Spelschemat kommer efter att anmälningstiden har gått ut.
Förloraren möter en annan förlorare (till vänster på spelschemat)likaledes efter det uppgjorda schemat.
Till slut blir det en segrare åt höger respektive vänster.
De två segrarna kommer att få priser.
SGF-s golfregler och ”corona” regler gäller.
Använd inte scorekort utan håll själv reda på resultatet, t.ex. ett upp eller lika.
Notera sedan resultatet på spelschemat i klubbhuset.
De tävlande får komma överens om när matchen skall spelas, men det får inte dröja mera än en vecka därefter blir det wo.
Anmälningstiden utgår den 31 maj.
Startavgiften är 50 kr.
Tävlingsledare. Lars-Olof Werme.
Vid förfrågan kontakta Lars-Olof Werme 0730 816763.

Senior kommittén  

Hänt och händer på klubben vecka 21

Hänt och händer på klubben vecka 21

Från förra veckan
Jag vill påminna alla, som har bagskåp, att kontakta Vivian så ni får förnya era avtal.

Ekonomi
Konstaterades att vi har många greenfee-gäster och många som är ute på Driving Rangen.

Banan
Ett första möte har hållits i Arbetsmiljö-gruppen. Målsättningen är att vi skall ha en riskanalys klar under maj månad, för att därefter arbeta fram en åtgärdsplan. Syftet är att vi ska se till att säkerheten för de som arbetar i klubben är god.
”Torsdagsgruppen”, delar av 60+, har varit ute och hjälp till på banan vid två torsdagar. Den här veckan kommer de att samlas på onsdagen istället, då det är helgdag på torsdag.

Driving Rangen
Klubben har haft möten med Höganäs kommun och entreprenören BAB avseende bollar från Driving Rangen som kommer in på arbetsområdet där den nya gymnastikhallen byggs. Man har hittat bollar på flera ställen inom området. Bl.a. på tidigare bouleplan, på taket på Sportcenter och nya gymnastikhallen.
Diskussionerna har mynnat i att vi vrider utslagsmattorna så att utslagsriktningen blir mer nordöstlig och flyttar avståndstavlorna mot öster. Vi kommer även att sätta upp skyltar som uppmanar rangebesökare att vara uppmärksamma på gående och cyklister längs vägen mellan Sportcenter och Driving Rangen.

En spekulation, när det gäller bollar på taken till Sportcenter och nya gymnastikhallen, är att någon eller några som medvetet skjutit eller kastat bollar riktat dit?

Kansliet
Vivian har satt upp kansliets öppettider från nu t.o.m. augusti. Tiderna finns på hemsidan.

Övrigt
Stiftelsen Gripen
Klubben har fått ett bidrag på 25 800:-av Stiftelsen Gripen. Ett bidrag som är riktat mot klubbens satsning på Para-golf. Pengarna skall gå till tränarhjälp och inköp av batterier till våra golfmoppar. Golfmopparna är för ett uppskattat hjälpmedel till de golfare som är fysisk nedsatta.

Faddergolfen
Måndagen den 25 maj börjar Faddergolfen. Faddergolfen är en hjälp till nybörjare att snabbare komma ner till officiellt handicap 54. Anmälan för deltagande fredagen. Lista finns på disken vid kansliet.

Damernas Matchspels serie
Damkommittén har satt upp anmälningslista i klubbhuset där de som är intresserade kan anmäla sig.

Lerberget 2020-05-20
Ola Sandberg

Hänt och händer på klubben. Vecka 20.

Hänt/Händer på klubben,
vecka 20


I den medlemsundersökning, Player’s, har vi i styrelsen konstaterat att vi bör förbättra oss när det gäller information till våra medlemmar. Mot den bakgrunden har vi bestämt att istället för nuv. medlemsbrev, kommer vi att informera mer frekvent vad som har hänt och vad som kommer att hända på klubben, under rubriken Hänt/Händer i på klubben. Under säsong är ambitionen att informera minst var 14:e dag. Anledningen är att våra medlemmar skall vara mer uppdaterade vad händer på klubben.
Nu börjar vi.

Ledningsgrupp
Vi senaste styrelsemötet i april beslöt vi att bild en Ledningsgrupp. Syftet med Ledningsgruppen är att den skall fungera på motsvarande sätt som om vi hade en klubbchef. D.v.s ta beslut i löpande frågor som kräver ett snabbt beslut och som inte behöver vänta in ett styrelsemöte. Ledningsgruppen har mandat att ta ekonomiska beslut upp till max. 10 000:-. Vidare kommer Ledningsgruppen att sammanträda varje måndag under högsäsong. Protokoll/minnesanteckningar skall föra och sändas till styrelsen efter varje möte.

Ledningsgruppens sammansättning är följande:
Ordf. Ola Sandberg
v.ordf. Kenneth Carlsson
Sekr. och kassör Kennth Gustafsson
Banchef Kalle Holmgren
Kanslist Vivian Nilsson
Den medlem som har frågor och/eller synpunkter som rör klubben kan kontakta någon i Ledningsgruppen så kommer det att tas upp vid kommande möte.

Hänt/Händer på klubben kommer att baseras på frågor som diskuterats på Ledningsgruppsmötet.
Hänt/Händer på klubben kommer att finnas på klubbens hemsida.

Hemsidan
Hemsidan har uppdaterats med bl.a. information om Nybörjarkurs i grupp, de senaste Coronapandemin och att vi kommer att ha ett Öppet Hus 30 maj mellan kl. 11-13.

Ekonomi
Kenneth G. konstaterade att intäkterna från greenfee är hittills högre än förra året vid samma tid, vilket sannolikt kan relateras till coronapandemin. Även om vi inte har några jämförande siffror från tidigare år för driving rangen så pekar det mot ett positivt resultat.

Banan
Kalle berättade att ”Torsdags-gänget” varit och hjälp till på bana vid två tillfällen. Kalle är mycket nöjd med det arbete som gruppen gjort.
”Torsdagsgänget” är ett antal 60+-are som var 14:e dag kommit överens om att på olika sätt hjälpa till på banan.

Bollplockningen fungerar tillfredsställande, där
Seniorer och 60+-are plockar tisdag, onsdag, fredag, på morgonen
Juniorerna fredag, lördag, söndag, på kvällen

Bollar från driving rangen kommer in till bygget av gymnastikhallen. Ännu har ingen olycka hänt, men något måste göras för att förhindra detta. Kalle och Ola kommer, under veckan, att ha möte med kommunen för att diskutera hur vi kan lösa problemet.

Hastigheten på greenerna kan variera. Orsaken är att den grässort som finns på våra greener blommar nu, vilket gör att vissa kan kännas ”lite tröga”. Kalle och hans mannar gör det man kan göra, nämligen vältar och klipper för att geenerna skall vara lika snabba över hela banan.

Kansliet
Vivian kommer att ha kansliet öppet viss lördagar under högsäsong, uppskattningsvis varannan lördag. Kansliets öppettider finns uppdaterade på hemsidan.
En tråkig nyhet är att vi måste ha kyl och frys låsta när kansliet är stängt. Anledningen är att vissa plockar saker ur kyl och frys utan att betala.
På liknande sätt har det varit med handtag till lånevagnarna. Man tar ett handtag och lånar vagn utan att betala. Konsekvensen är att handtag till lånevagnarna finns inne på kansliet. Vilket innebär att vagn kan bara lånas när kansliet är öppet.

Övrigt
Bagskåpen är beställda. Leveranstid c:a 4 veckor.
Beträffande avtalen avs. bagskåpen så har de justerats. I nuv. avtal står det att ”Avtalstiden är ett år och kan förlängas ett år i taget. Uppsägning alt. förlängning görs två månader innan avtalstiden går ut, till klubbens kanslist.
I det nya avtalet står det istället ” Avtalstiden är ett år med automatisk förlängning, om ingen av parterna säger upp avtalet senast två (2) månader innan årets slut. Uppsägningen görs till klubbens kanslist.
Det innebär alla nuv. avtal skall tecknas om, enl. det nya.

Vi tycker det vore trevligt om vi kunde ha Golfvärdar på klubben under lördagar, söndagar och helger då det inte finns någon bemanning i kansliet. Vi kommer under närmaste veckan via mail till alla medlemmar om intresse att delta som Golfvärd.
Vi kommer också via mail informera om att du som medlem i klubben kan köpa en piké-tröja med klubbemblem till förmånligt pris.

Lerberget 2020-05-13
Ola Sandberg