Kallelse till vårens årsmöte inkl. dokument

Samtliga medlemmar i Höganäs Golfklubb kallas till vårårsmöte 20223-04-28 kl. 19.00.
Plats: Höganäs Bollklubb Friluftsvägen 7, Lerberget
Kallelse
Verksamhetsberättelse

Välkomna!