Juniorkommittén informerar

I bilagan nedan kan du som junior läsa om vad som är på gång de närmaste månaderna.

Läs här